POWER VINYASA YOGA CLASS

AT MAUI JIU JITSU

810 HAIKU RD., HAIKU HI

9:00AM EVERY FRIDAY

FIRST CLASS IS FREE

$10 for current MJJ members

$20 Drop-in

Sign up here: www.mauijiujitsu.com/yoga

Contact